Farní školka Jeseník

První den jsme se byli s dětmi podívat na exkurzi v hostiárně v Bílé Vodě, kde se pečou hostie. Druhý den si děti ve školce upekly chleba samy. Použily dvě těsta – jogurtový chleba a klasický chléb. Děti těsto připravily, nechaly vykynout a každé z nich si udělalo své dva bochánky z každého těsta. Upečené malé chlebíky si děti odnesly domů, aby se o svůj vlastnoručně upečený chléb mohly podělit s někým blízkým…