Farní děti Třinecké farnosti

Posílám vám chléb vyfocený na pouti v Czenstochowe kde jsme s Třineckýma dětma byli v neděli.Chléb pocházi s farnosti Lódz v polsku.