Eva Jarošová, 11 let, ZŠ Hať

Chléb

Že chléb je Boží dar,
to vědělo mých předků pár.

Aby ho mohli jíst,
museli svaté písmo číst.

Židé jedli chléb nekvašený,
nejedli ho jen ti nadřízení.

Je to Boží tělo,
které se rozdávat chtělo.