Bětka

S dětmi jsme na farním dni Jaktařské farnosti Petra a Pavla upekli několik chlebů. Dětem se moc líbilo míchat těsto.